Nyhedsbrev august 2016

Nyhedsbrev august 2016

Velkommen tilbage til hverdagen igen, og specielt velkommen til nye læsere af nyhedsbrevet her  fra kredsen. Sommervejret har ikke været det bedste, men håber dog at alle har haft en god ferie, og har ladet batterierne op, så der igen er gejst og energi til fortsat at skabe den gode skole.                                    
Heldigvis har det været en forholdsvis rolig sommer mht. negativ omtale af vores folkeskole. Der plejer ellers at være rigtig mange, der vil ”kloge sig” om skolen.

Opgaveoversigter                                                                                       I øjeblikket er vi gang med samtaler her på kredskontoret med tillidsrepræsentanterne på skolerne. Vi gennemser opgaveoversigterne sammen med den enkelte TR , hvor vi er specielt opmærksomme  på om skolen har fulgt det vi har drøftet og nedskrevet i samarbejdsgrundlaget.  Ved samtalerne drøfter vi også opgørelsen af arbejdstiden for skoleåret 15/16, som alle skal have ved udgangen af normperioden.

Løn                                                                                                           Ved gennemgangen af opgaveoversigterne gør vi tillidsrepræsentanten opmærksom på udbetaling af undervisningstillæg ved timer over 750. Dette tillæg skal udbetales i forhold til opgaveoversigten, og skal udbetales månedligt. Grænsen for udbetaling af undervisningstillæg er 750 for fuldtidsansat, og tallet reguleres i forhold til beskæftigelsesgraden. I øvrigt gør vi også opmærksom på, at alle kan ved henvendelse til kredsen få tjekket lønsedlen. Vi laver her på kredskontoret jævnligt gennemsyn af lønsedler, og alle er velkomne til at aflevere lønsedlen til os via tillidsrepræsentanten.

Mere om løn                                                                                             Til oktober vil månedslønnen stige med ca 300 kr, og til januar vil månedslønnen stige med ca. 400 kr. (begge tal er bruttotal).

Den gode skole                                                                                         Lærerkredsen har indledt et samarbejde med forvaltningen herunder skolelederne og provstiet omkring den gode skole og det gode liv, for at flytte fokus fra ensidig målstyrethed, evidensbaseret undervisning  og test. Målet er skolens brede dannelses- og uddannelsesopdrag, som er formuleret i Formålsparagraffen – vi er professionelle og har selvfølgelig en mening i forhold til, hvad der skaber den gode skole. I fællesskabet med eleverne er vi den gode skole og som sådan er det sund fornuft at vi præger udviklingen i Folkeskolen. Projektet starter med et kick off arrangement onsdag den 18. januar 2017 og forventes afsluttet 2018.

Kongres i DLF                                                                                           13. og 14. september afholdes kongressen. Alle vil have mulighed for at følge debatten på kongressen via fagbladet folkeskolen.

Sygdom                                                                                                     Kort før sommerferien blev hovedstyrelsesmedlem Ulrik Nielsen ramt af en voldsom blodforgiftning og har i løbet af sommeren fået amputeret 3 fingre på højre hånd og begge ben under knæene. Vi sender de bedste hilsner om god bedring og snarligt gensyn, men er også klar over, at der kommer til at gå noget tid, inden Ulrik er klar igen. Indtil det sker, er det 1. suppleant Anette van Buren (kredsformand i Sønderborg), der overtager arbejdet i Hovedstyrelsen.

MVH

Kredsstyrelsen

Emner

Målgruppe