Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk
Hvad kan du med rette forvente af det psykiske arbejdsmiljø på din skole?

Aabenraa Lærerkreds har den klare forventning, at når du arbejder på en skole i Aabenraa Kommune, så lever Kommunen op til Arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser. Du skal trygt kunne gå på arbejde. Du kan ikke være tjent med at arbejde under psykiske forhold, der gør dig syg. Det kunne være dårligt samarbejdsklima, mobning af kolleger, urimelige høje krav set i forhold til ressourcen eller inkluderede elever, som du ikke får den nødvendige hjælp til.

Aabenraa Lærerkreds har den politik, at man ude på skolerne løbende foretager APVer for at få screenet det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøarbejdet, også det psykiske, skal være synligt, og alle skal vide, at der tages hånd om problemerne. 

Den person, som er din nærmeste vedrørende det psykiske arbejdsmiljøarbejde ude på skolen, er din AMR (arbejdsmiljørepræsentant). Det er din AMR, som du kan gå til for at forelægge problemstillinger, samt få råd og vejledning. Din AMR er forpligtet til løbende at have en dialog med din skoleleder om det psykiske arbejdsmiljø. Kredsen kan også kontaktes, hvis du har spørgsmål.

Det er måske ikke altid, at de psykiske forhold er som de skal være. Du har måske prøvet at få ændret nogle kritisable forhold, som ikke lever op til arbejdsmiljøreglerne, men uden held. AT(Arbejdstilsynet) har nu lavet en digital klageadgang, som anonymt kan bruges af alle.  Du kan klage via linket til højre. 

Klage over arbejdsmiljøet