Om Aabenraa Lærerkreds

Aabenraa Lærerkreds

Aabenraa Lærerkreds er kreds 92 i Danmarks Lærerforening. Kredsen har ca 500 aktive medlemmer og ca 300 pensionister og dækker Aabenraa Kommune. 
Langt de fleste medlemmer er at finde i folkeskolen, men kredsen har også andre medlemsgrupper, UU, PPR, CHK, Sosu. 
I den daglige drift tegner formandsskabet og kredsstyrelsen Kredsen, men den øverste myndighed er Kredsens generalforsamling. 
Kredsen holder kredsstyrelsesmøde ca hver 3 uge. Kredsen har organiseret sig i følgende udvalg: Arbejdsmiljøudvalg, Pædagogiskudvalg og Organisationsudvalg. 

Aabenraa Lærerkreds vision er at varetage medlemmers interesser, at styrke sammenholdet blandt medlemmerne og arbejde for de bedste mulige løn-og arbejdsforhold. 

Kredsen er kendt af samarbejdspartnerne som en organisation, der er troværdig, seriøs og resultatsøgende. Kredsen er en uundgåelig aktør i de sammenhæng, der handler om medlemmernes arbejdsforhold og -områder.