MED

MED Systemet

I Aabenraa Kommune samarbejder ledere og medarbejdere bla. igennem MED. I MED har medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse. 
Udgangspunktet for MED er "Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse", som er aftalte mellem KL og KTO. 
Her er generelle ting beskrevet, bla. tillidsmandens opgaver. 
Under rammeaftalen findes den lokale MED-aftale, en aftale som kommunen er forpligtet til at lave med medarbejderne. 
I Lokalaftalen bliver det mere specifikt, hvilke opgaver de forskellige niveauer i MED har. 
I Aabenraa er der fire niveauer; Hoved - MED, Sektor - MED, Område - MED og Lokal - MED. 
Aabenraa Lærerkreds er reprænsenteret i Hoved -Med, Sektor -MED for Børn og Skole, Område - MED for Skole og Undervisning og ude på alle skolers lokale MED udvalg. 

Via linkene til højre kan du se en oversigt over MED strukturen i Aabenraa og den lokale - MED aftale, hvor de opgaver hvert niveau er beskrevet. 

MED-struktur

MED-aftale