Sygdom

Syg
Sygdom og job

Når man bliver syg, har man som ansat i det kommunale system ret til løn under sygdom. 
Hvis ens sygeforløb bliver af længere varighed, har ens leder pligt til at indkalde til sygesamtale. 
Kredsen er som regel med i sagsbehandlingen i sygeforløb, der er længerevarende. 
Via linket til højre kan du læse de kommunale retningslinjer for sygdom.

Delpolitik for forebyggelse af sygefraværspolitik