Kontingent

Kontingentet i Danmarks Lærerforening er todelt. 
En del til at drive Vandkunsten og en del til at drive kredsene med. 

I Aabenraa Lærerforening er kontingentet i alt på 277 kr. i mdr. 
DLF centralt er 223 kr. i mdr.

Samlet 500 kr. i mdr.