Arbejdsskader

Arbejdsskade Thumb
Arbejdsskade – hvad så? Hvis du kommer til skade på din arbejdsplads skal det anmeldes som en arbejdsskade.

Aabenraa Lærerkreds har lavet den aftale med din AMR og TR, at de kontakter os, så snart de ved, at et medlem har pådraget sig en arbejdsskade. Når din arbejdsskade kommer ind på vores bord i Aabenraa Lærerkreds, tager vi telefonisk kontakt til dig. Vi hjælper med, at din sag bliver sendt til DLF i København med dine fuldmagter (to styks). Vi spørger også til, om du har modtaget en kvittering fra Aabenraa Kommune (hvis det er en pludselig opstået ulykke) eller din læge (hvis det er en formodet eller konstateret Erhvervssygdom). DLF i København følger sagen i Arbejdsskadestyrelsen og alt efter sagens omfang, vil de holde øje med, om din sag bør ankes til Ankestyrelsen i samråd med dig.

Din AMR og TR har en folder fra Aabenraa Lærerkreds, som omtaler - hvad nu hvis?

Fakta:

Pludselig opstået Ulykke: F. eks. et fald eller et spark, hvor følgerne viser sig senest fem dage efter ulykken. Har du været sygemeldt pga. ulykken i mere end en dag, så er anmeldelsesfristen ni dage. Sådan et eksempel skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen og AT. Din skoleleder har anmeldelsespligt til Aabenraa Kommune via ISAP. Har du ikke været sygemeldt pga. ulykken, så skal din ulykke anmeldes til Aabenraa Kommune via ISAP snarest muligt, dog indenfor et år.

Formodet eller konstateret Erhvervssygdom: Her er tale om en længerevarende påvirkning (udover de fem dage) f. eks. stress eller skimmelsvamppåvirkning. Sådan et eksempel skal anmeldes af din læge til Arbejdsskadestyrelsen snarest muligt og indenfor otte uger, efter at lægen er blevet bekendt med det. Der gælder dog også her en etårig forældelsesfrist.