Arbejdsmiljø

Fysisk arbejdsmiljø

Fysisk
Hvad kan du med rette forvente af det fysiske arbejdsmiljø på din skole?

Aabenraa Lærerkreds har den klare forventning, at når du arbejder på en skole i Aabenraa Kommune, så lever Kommunen op til Arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser. Du skal trygt kunne gå på arbejde. Du kan ikke være tjent med at arbejde under fysiske forhold, der gør dig syg. Det kunne være dårligt indeklima (skimmelsvamp) eller dårlige ergonomiske forhold vedrørende din kontorarbejdsplads.

Aabenraa Lærerkreds har den politik, at man ude på skolerne løbende foretager APVer for at få screenet det fysiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøarbejdet, også det fysiske, skal være synligt, og alle skal vide, at der tages hånd om problemerne. 

Den person. som er din nærmeste vedrørende det fysiske arbejdsmiljøarbejde ude på skolen, er din AMR (arbejdsmiljørepræsentant). Det er din AMR, som du kan gå til for at forelægge problemstillinger, samt få råd og vejledning. Din AMR er forpligtet til løbende at have en dialog med din skoleleder om det fysiske arbejdsmiljø. Kredsen kan også kontaktes, hvis du har spørgsmål.

Det er måske ikke altid, at de fysiske forhold er, som de skal være. Du har måske prøvet at få ændret nogle kritisable forhold, som ikke lever op til arbejdsmiljøreglerne, men uden held. AT(Arbejdstilsynet) har nu lavet en digital klageadgang, som anonymt kan bruges af alle.  
Via linket til højre kan du anmelde til AT, samt læse mere om fysisk arbejdsmiljø fra DLF centralt. 

 

Fysisk arbejdsmiljø DLF
Klage over arbejdsmiljøet