Vold og trusler

Vold
Vold og trusler skal ikke stiltiende accepteres.

Både Aabenraa Kommune og Aabenraa Lærerkreds har den opfattelse, at sådanne sager skal anmeldes til Aabenraa Kommune og alt efter episodens karakter politianmeldes. Vi er også enige om, at der ydes psykologisk krisehjælp til den skadelidte.

Bliver du udsat for vold og trusler, så betragtes det som en arbejdsskade. Kontakt din skoleleder hurtigst muligt bl.a. med hensyn til psykologhjælp, men også med hensyn på anmeldelse. Det er din skoleleder, der har anmeldepligten (ulykke).

Da vold og trusler er særligt grænseoverskridende oplevelser, så har Aabenraa Kommune og Aabenraa Lærerkreds den opfattelse, at sagen skal politianmeldes alt efter episodens karakter.

Vi vil råde dig til, at det er din skoleleder, der gør det.

Vær opmærksom på, at det er en rigtig politianmeldelse, din skoleleder foretager og ikke bare en orientering. Bed om at få en kopi af anmeldelsen. Dette har betydning for senere erstatningssager.

Når sagen er anmeldt til Aabenraa Kommune og din AMR eller TR har orienteret os, så følges de procedurer, som vi har omtalt under ”Arbejdsskader”.